Apply Now
hr / İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

Merkez Faktoring Yönetici ve Eleman Profili’ne uygun, eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, birikimli, yaratıcı, dinamik, kendini geliştiren elemanlarla çalışmak; şirketimiz amaçlarına uygun etkin eğitim vermek; çalışanlarımıza sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyer fırsatı yaratmak; dinamik ve değişimlere açık bir organizasyon yapısına sahip olmak; etkin iletişimi sağlamak, etkin bir performans değerlendirme ve kariyer planlama sistemi kullanmak, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmektir. 

Çalışanların yetki ve sorumluluk tanımları ile birlikte, bunların gerektirdiği iş gücü nitelikleri ve kişilik profilleri de ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

Kurulduğu 1997 yılından itibaren Toplam Kalite Yönetim anlayışını benimseyen Merkez Faktoring’de “Sürekli Gelişme” ile iyileştirme, böylece sadece hataları gidermek değil, işi geliştirmek de hedeflenmektedir. Şirketimizde yılda bir performans değerlendirmesi yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl Bilgi Çağı olduğu için gelişen ve öğrenen organizasyonların rekabet avantajı sağlayacağını düşünüyor, çalışanlarımızın profesyonel gelişimine büyük önem veriyoruz. 

Daha aktif, dinamik, etkin ve katılımcı bir şirket olarak çıtamızı en tepeye yükseltmeye kararlıyız. Merkez Faktoring bu çalışma ruhu ve kalite bilinci içinde, yoğun bir rekabetin yaşandığı finans sektöründe, Toplam Kalite Yönetimi ile farklı bir şirket olarak 21. yüzyılda hızla yol almaktadır.