Apply Now
Kurumsal / Şirketimiz
Şirketimiz
1997
Kuruluş
Merkez Faktoring müşterilerine yurt içi ve yurt dışı faktoring hizmetleri vermek amacıyla kuruldu.
2008
BDDK'dan Faaliyet İzni Alınması
Merkez Faktoring, BDDK’nın 2714 sayılı Kararı ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca faaliyet izin belgesi aldı.
2015
Ortaklık Yapısında Değişiklik
Kurucu ortaklar Merkez Faktoring'deki hisselerini devrederek Şirket'ten ayrıldı. Bahri Uğraş şirketin hakim ortağı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü oldu. Merkez Faktoring ortaklık yapısındaki değişiklikle birlikte büyüme stratejisi ve hedeflerini revize etti. Merkez Faktoring hızlı ve güvenli büyüme stratejisi çerçevesinde Kobi segmentinde büyümek, uluslararası faktoring faaliyetlerine başlamak gibi klasik faktoring faaliyetlerinin yanı sıra düşük riskli yeni faktoring ürün/hizmetleri geliştirerek rekabet gücünü arttırmayı hedeflemiştir.
2015
Erişim Faktoring'in katılımı
Bahri Uğraş ve diğer ortaklar KOBİ faktoringinde uzman bir faktoring şirketi olan Erişim Faktoring A.Ş.'nin hisselerinin tamamını satın alarak bu şirketi Merkez Faktoring çatısı altında birleştirdi.
2016
Tellza'nın Merkez Faktoring hissedarı olması
Kanada merkezli bir telekom şirketi olan Tellza Communications Inc. Merkez Faktoring'e %9,9 oranında ortak oldu
2016
FCI (Factors Chain International) Üyeliği
90 ülkeden 400'den fazla faktoring şirketinin temsil edildiği uluslararası bir platform olan FCI'a üye olmak Merkez Faktoring'e muteber yabancı faktoring şirketlerinden oluşan bir muhabir ağı üzerinden uluslararası faktoring hizmetleri sunması konusunda önemli katkı sağlamıştır.
2016
Destek Varlık Yönetim A.Ş.'nin %50 hissesinin satın alınması
Destek Varlık Yönetim A.Ş.’nin %50 hissesinin satın alınması ile finans sektöründe stratejik büyüme hedefine bir adım daha yaklaşılmıştır.


Merkez Faktoring A.Ş.
 

under construction